Amata dati

Sadaļā Amata dati tiek attēloti tās personas, kura pieslēgusies Horizon WEB sistēmai, dati no Horizon Personas kartītes.

Izvēlne: Personāla dati -> Mani dati -> Amata dati.

 

 

Informatīvajā joslā lauks Datums un laiks norāda, ka tiek attēlota informācija, kas darbiniekam pieejama Personas kartītē šajā konkrētajā datumā un laikā.

Lauki Nepārtrauktais stāžs un Stāžs iestādē redzami tikai tad, ja darbiniekam šie stāži ir piešķirti - tiek attēlots attiecīgā stāža nosaukums un ilgums uz tekošo dienu.

Lauks Kvalifikācijas pakāpe/Novērtējuma kategorija redzams, ja personai  ir piešķirta kvalifikācijas pakāpe/novērtējuma kategorija - tiek attēlots kvalifikācijas pakāpes/novērtējuma kategorijas nosaukums un piešķiršanas datums.

Atvaļinājuma dienas uz šodienu ir redzamas, ja personai ir piesaistīts atvaļinājuma rezerves fonds - tiek attēlots pieejamo un uzkrāto kalendāro dienu skaits uz šodienu ikgadējam atvaļinājumam, uzkrāto dienu skaits papildus atvaļinājumam (uzkrāto dienu attēlošanas veidu (ar noapaļošanu vai bez) nosaka Horizon konfigurācijas uzstādījumi, skat. Horizon WEB Uzskaites parametri lappuse Personāla informācija, parametrs Apaļot uzkrātās atvaļinājuma dienas).

Sarakstā Tiesiskās attiecības redzamas darbiniekam ievadītās Tiesiskās attiecības (saraksta pieejamību un datu attēlojumu nosaka Horizon konfigurācijas uzstādījumi, skat. Horizon WEB Uzskaites parametri lappuse Personāla informācija, parametrs Rādīt tiesiskās attiecības).

Sarakstā Darbinieka personas amata dati redzami darbiniekam ievadītie Personas amata dati (datu attēlojumu nosaka Horizon konfigurācijas uzstādījumi, skat. Horizon WEB Uzskaites parametri lappuse Personāla informācija, parametrs Rādīt slodzes).

Sarakstā Pastāvīgās piemaksas redzamas darbiniekam ievadītās Pastāvīgās piemaksas (datu attēlojumu nosaka Horizon konfigurācijas uzstādījumi, skat. Horizon WEB Uzskaites parametri lappuse Personāla informācija, parametrs Datums, no kura rādīt pastāvīgās piemaksas).

Tiem darbiniekiem, kuri strādā pēc minimālās algas (Personas amata datos ir atzīme Minimālā alga, pilns darba laiks), laukā Likme netiks uzrādīta vērtība, jo šiem darbiniekiem likme netiek norādīta Personas amata datos, bet tiek pielasīta no Algas konstanšu tabulas.