Kļūdu žurnāls

Horizon WEB sadaļā Administrēt pieejams Kļūdu žurnāls, kas nodrošina iespēju iegūt sīkāku informāciju par kļūdu un izmantot to JIRA pieteikuma sagatavošanai un nodošanai izstrādātājam kļūdas labošanai.

Kļūdu žurnāls ir pieejams tikai administratoriem vai lietotājiem ar atbilstošām tiesībām, kas tiek uzstādītas Horizon (pēc noklusējuma šīs tiesības ir aizliegtas): Sistēma ->Administrēt -> Lomas -> Horizon WEB -> Kļūdu žurnāls.

 

Izvēlne: Administrēt -> Kļūdu žurnāls.

 

Lai iegūtu informāciju par konkrētu kļūdu, meklēšanas laukā jāievada tās identifikators ID (skat. Horizon WEB kļūdu paziņojumi) un jānospiež poga Meklēt.

 

 

Tiks sameklēta un parādīta kļūdas informācija.

 

 

JIRA pieteikumam jāpievieno informācija, kas redzama dzeltenajā laukumā, kā arī tā informācija, kas pieejama saitē Original ASP.NET error page.

Nepieciešamības gadījumā var izmantot arī pārējo informāciju.