- A -

algas lapiņa pa mēnesi

algas lapiņas

IconAlgas lapiņas pa mēnešiem
IconAlgas lapiņas rindās
IconAlgas lapiņas rindās

algas lapiņas rindās

amata dati

IconAmata dati
IconAmata dati

aprēķinu kopsavilkums

konfigurēšana

apstiprināšanas uzdevumi

apstiprināšanas uzdevums

autors

izpildes datums

izpildes termiņš

piesaistītais dokuments

rezolūcija

saraksts

saskaņotājs

statuss

visi

apstiprinātāji

apstiprinātājs

IconAutotransporta kartītes
IconMaršruti
IconJaunas ceļazīmes ievadīšana
IconCeļazīmes apstiprināšana
IconHorizon WEB Uzskaites parametri

atbildībā esošais inventārs

IconAtbildībā esošais inventārs
IconAtbildībā esošais inventārs

atbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi

IconAtbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconAtbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconWEB lietotāju un Personu sasaiste

atgriezt iepriekšējam etapam

atkārtota ievade

atskaišu izvēlnes

atskaišu portāls

atskaite

atskaites

IconAtskaites
IconAtskaišu attēlojums 
IconViena līmeņa atskaite
IconVairāku līmeņu atskaite

atskaites izskats

atskaites parametri

attaisnotie izdevumi

attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekti

atvaļinājuma pieteikums

apstiprināšana

jauna pieteikuma izveidošana

labošana

saskaņošana

skatīšana

atvaļinājums

IconAtvaļinājumu pieteikumi
IconPrombūtnes

autentifikācijas logs

automašīna

autotransporta kartīte

autotransporta kartītes

autotransporta saraksti

autotransports

IconAutotransports
IconAutotransporta kartītes
IconMaršruti

autovadītāja kartīte

autovadītāji

autovadītājs

autovadītāju definēšana

avansa pieteikumu komplekti

avansa rindu papildināšana

avansu pieteikums

Ārvalstu komandējums

- B -

beigt darbu

beigu odometrs

Brīdinājumi

- C -

ceļazīme

IconAutotransports
IconAutotransporta kartītes
IconMaršruti
IconWEB lietotāju un Personu sasaiste

anulēšana

apstiprināšana

ievade

labošana

skatīšana

ceļazīmes pieteikums

IconJaunas ceļazīmes ievadīšana
IconCeļazīmes labošana un anulēšana

- D -

darba drošibas noteikumi

Darba laika pānošana

Horizon konfigurēšana

konfigurācijas logs

darba laika uzskaite

IconDarba laika uzskaite (DLU)
IconDLU Dokumentu saraksts
IconDLU dokuments
IconDetalizētais DLU dokuments
IconVeicamo darbību apraksts

darba nespējas lapa

darbinieks

IconLaikrakstis WEB lietotāji
IconLaikrakstis WEB lietotāju ikdienas darbības
IconDarbinieka izvēle laika uzskaites veikšanai
IconSagaidāmā un ievadītā laika kopsummu attēlošana
IconLaika pārskata attēlošana
IconSagaidāmā laika korekciju veikšana

darbības

IconLaikrakstis WEB lietotāji un darbības
IconVeicamo darbību apraksts

datu sagatavošana

degvielas patēriņš

diagramma

dienas skats

dienas statuss

DLU detalizētais dokuments

DLU dokuments

apstiprināšana

DLU dokumentu saraksts

IconDLU Dokumentu saraksts
IconDLU dokuments
IconDetalizētais DLU dokuments

DLU fakta dokumentu saskaņošana

DLU grafika saskaņošana

DLU pānošana

dokumentu tipi

GDLU

Horizon konfigurēšana

IconDatu sagatavošana DLU plānošanai RVS Horizon
IconNakts stundu konfigurācijas reģistrs
IconUzskaites laika veidi
IconUzskaites laika konfigurācijas
IconNeapmaksājams pusdienlaiks
IconPieejamā laika kontroles režīmi

Nakts stundu konfigurācijas reģistrs

neapmaksājams pusdienlaiks

Pieejamā laika kontroles režīmi

plānošanas dimensijas

plānošanas dimensiju tipi

plānošanas vienības

IconPersonas uzskaites vienības
IconPersonas uzskaites vienību automātiska izveide

plānošanas vienību grupas

uzskaites laika konfigurācijas

uzskaites laika veidi

DLU plānošanas tiesības

dokumenta tips

dokumentu saskaņošana

dokumentu tips

dzimšanas dienas

- F -

fakta dokuments

fakts (pa pulksteņiem)

funkcija

IconLaikrakstis
IconFunkcija
IconFunkciju saraksts
IconLaika ievade pa funkcijām

funkciju saraksts

IconFunkciju saraksts
IconStruktūrvienībām piesaistīto funkciju saraksts

- G -

galvenais autovadītājs

galvenais logs

grafiks

- H -

horizon konfigurācija

Horizon konfigurēšana

IconDatu sagatavošana RVS Horizon laika uzskaites veikšanai RVS Horizon
IconRVS Horizon konfigurēšana

hortāls

IconAtskaites
IconAtskaišu attēlojums 
IconViena līmeņa atskaite

- I -

iekšējās kārtības noteikumi

Iekšzemes komandējums

ievadītais laiks

IconSagaidāmā un ievadītā laika attēlošana
IconIevadītā laika kopēšana no iepriekšējā perioda
IconSagaidāmā un ievadītā laika kopsummu attēlošana
IconLaika pārskata attēlošana
IconIevadītā laika pieteikšana un saskaņošana

ievadītais laiks kopā

ievadītais laiks pa funkcijām

ievadītā laika statuss

ikonas

ilgtermiņa ieguldījumi

IconAtbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconLietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconAtbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconLietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconWEB lietotāju un Personu sasaiste

importēt

inventārs

IconAtbildībā esošais inventārs
IconLietošanā esošais inventārs
IconAtbildībā esošais inventārs
IconLietošanā esošais inventārs

izdevumi

izglītības dokumenti

IconIzglītība
IconIzglītība

- K -

kalendārs

IconOutlook integrācija ar Laikrakstis
IconSagaidāmā un ievadītā laika attēlošana

kļūdu paziņojumi

kļūdu žurnāli

komandējuma atskaite

komandējuma kopsavilkuma atskaite

Komandējuma pieteikuma izskats

komandējuma pieteikums

IconJauna komandējuma pieteikuma izveidošana
IconKomandējuma pieteikuma skatīšana un labošana
IconKomandējumu pieteikumu saskaņošana un apstiprināšana
IconJaunas ceļazīmes ievadīšana

komandējumi

IconKomandējumu pieteikumi
IconWEB lietotāju un Personu sasaiste

komandējums

konfigurācija

kontaktu grāmata

koplietošana

kopsumma

- L -

laika apskate

laika attēlošana

laika ieraksti

laika ieraksts

IconLaika ievade pa funkcijām
IconNoraidītā laika ieraksta atkārtota ievade

laika ievade

IconDarbinieka izvēle laika uzskaites veikšanai
IconLaika ievade pa funkcijām
IconNoraidītā laika ieraksta atkārtota ievade

laika intervāli

laika kopēšana

laika mērogs

laika pārskats

laika pieteikšana

laika saskaņošana

laika statuss

laika uzskaite

IconLaikrakstis
IconDatu sagatavošana RVS Horizon laika uzskaites veikšanai RVS Horizon
IconDarbinieka izvēle laika uzskaites veikšanai

laikrakstis

IconLaikrakstis
IconDatu sagatavošana RVS Horizon laika uzskaites veikšanai RVS Horizon
IconFunkcija
IconFunkciju saraksts
IconStruktūrvienībām piesaistīto funkciju saraksts
IconPersonas uzskaites vienības
IconRVS Horizon konfigurēšana
IconHorizon lietotāji un lomas
IconDokumentu tips Laikrakstis pieteikums
IconOutlook integrācija ar Laikrakstis
IconLaikrakstis WEB lietotāji un darbības
IconLaikrakstis WEB lietotāju ikdienas darbības
IconVeicamo darbību apraksts
IconDarbinieka izvēle laika uzskaites veikšanai
IconSagaidāmā un ievadītā laika attēlošana
IconLaika ievade pa funkcijām
IconDatu saņemšana no sava Outlook kalendāra
IconIevadītā laika kopēšana no iepriekšējā perioda
IconSagaidāmā un ievadītā laika kopsummu attēlošana
IconLaika pārskata attēlošana
IconNepieteiktā laika pieteikšana
IconSagaidāmā laika korekciju veikšana
IconIevadītā laika pieteikšana un saskaņošana
IconLaikrakstis pieteikumu izveidošana
IconNoraidītā laika ieraksta atkārtota ievade

laikrakstis pieteikumi

laikrakstis pieteikums

Laikrakstis WEB lietotāji

IconLaikrakstis WEB lietotāji un darbības
IconLaikrakstis WEB lietotāji
IconLaikrakstis WEB lietotāju ikdienas darbības

Laikrakstis WEB lietotāju darbības

IconLaikrakstis WEB lietotāji un darbības
IconLaikrakstis WEB lietotāju ikdienas darbības

lietošanā esošais inventārs

IconLietošanā esošais inventārs
IconLietošanā esošais inventārs

lietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi

IconLietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconLietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconWEB lietotāju un Personu sasaiste

lietotāji

IconHorizon lietotāji un lomas
IconLaikrakstis WEB lietotāji un darbības

līguma atlikumi

līgums

IconLīgumi
IconLīgumu saraksts un ievadforma

lomas

- M -

mani dati

algas lapiņa pa mēnesi

algas lapiņas

algas lapiņas rindās

amata dati

izglītība

pamatdati

papildus izglītība

paziņojums par IIN

prombūtnes

rīkojumi

sertifikāti

manu darbinieku dati

algas lapiņas

algas lapiņas rindās

amata dati

apbalvojumi

atbildībā esošais inventārs

atbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi

izglītība

kontaktinformācija

kvalifikācijas pakāpes

lietošanā esošais inventārs

lietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi

novērtējuma protokoli

pamatdati

papildus izglītība

prombūtnes

rīkojumi

sertifikāti

maršruta dokumenta tips

maršruti

maršruts

IconJaunas ceļazīmes ievadīšana
IconMaršruta dokumenta tips

mācību pieteikuma saskaņošana

IconMācību pieteikuma saskaņošana un apstiprināšana
IconPersonas datu izmaiņu pieteikuma saskaņošana un apstiprināšana
IconVienreizējā samaksas pieteikuma saskaņošana un apstiprināšana

mācību pieteikums

IconMācību pieteikumi
IconJauna mācību pieteikuma izveidošana
IconJauna personas datu izmaiņu pieteikuma izveidošana
IconJauna vienreizējās samaksas pieteikuma izveidošana

metarēķina ievadlogs

metarēķins

apstiprināšana

saskaņošana

statuss

metarēķinu saraksts

mēneša skats

- N -

navigācija

nedēļas skats

nepieteiktais laiks

IconLaika pārskata attēlošana
IconNepieteiktā laika pieteikšana

NĪP pakalpojumu piegādes līgumi

NĪP portāls

adrese

aizmirsta parole

beigt darbu

e-pasta sūtīšana

e-pasts

internetbanka

jauna lietotāja reģistrācija

jauna parole

kļūdas paziņojums

kontaktinformācija

lietotāja reģistrācija

lietotāja vārds

mainīt paroli

maksājumi

norēķinu pārskats

pamatdati

parole

paroles maiņa

personas kods

pieslēgšanās sistēmai

reģistrācija

rēķini

skaitītāju rādījumi

telefons

uzvārds

vārds

nobraukums

IconJaunas ceļazīmes ievadīšana
IconMaršruta dokumenta tips

noraidīts laiks

- O -

odometra aprēķins

odometrs

odometrs atgriežoties

outlook

outlook integrācija

outlook kalendārs

- P -

pamatdati

IconPamatdati
IconPamatdati

pamatdatu pārvaldnieks

pamatlīdzekļi

IconAtbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconLietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconAtbildībā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconLietošanā esošie ilgtermiņa ieguldījumi
IconWEB lietotāju un Personu sasaiste

parole

paziņojums par IIN

IconPaziņojums par IIN
IconHorizon WEB Uzskaites parametri

periods

pieteikt

pieteikumi

pieteikums

pievienoties sistēmai

plānošana

plānošanas vienības

plāns

pogas

prombūtne

IconPrombūtnes
IconPrombūtnes
IconPrombūtnes
IconPrombūtnes dokuments

prombūtnes

prombūtnes dokuments

korekcijas

prombūtnes saraksts

- R -

rezolūciju grupas

rezolūciju vēsture

RVS Horizon

drošības uzstādījumi

firmas

Horizon lietotājs

Horizon WEB lietotāji

hortāls

lomas

objekti

IconHorizon WEB lietotāji
IconWEB lietotāju un Personu sasaiste

personu sasaiste

uzskaites parametri

uzstādījumi

IconHorizon WEB lietotāji
IconWEB lietotāju un Personu sasaiste

RVS Horizon uzstādījumi

- S -

sadalījuma rindu eksports/imports

sagaidāmais laiks

IconSagaidāmā un ievadītā laika attēlošana
IconSagaidāmā un ievadītā laika kopsummu attēlošana
IconSagaidāmā laika korekciju veikšana

sagaidāmais laiks kopā

sagaidāmā laika korekcijas

saskaņošana

saskaņot

scenārijs

struktūrvienībām piesaistītās funkcijas

- T -

tiesību lomas

transporta līdzeklis

IconAutotransporta kartītes
IconMaršruti

- U -

uzskaites parametri

IconJaunas ceļazīmes ievadīšana
IconCeļazīmes apstiprināšana
IconHorizon WEB Uzskaites parametri

uzskaites vienība

IconDarbinieka izvēle laika uzskaites veikšanai
IconSagaidāmā un ievadītā laika kopsummu attēlošana
IconLaika pārskata attēlošana
IconSagaidāmā laika korekciju veikšana

uzskaitvedis

IconPrombūtnes
IconDLU Dokumentu saraksts
IconWEB lietotāju un Personu sasaiste

- V -

vadītājs

IconManu darbinieku dati
IconHorizon lietotāji un lomas
IconLaikrakstis WEB lietotāji
IconLaikrakstis WEB lietotāju ikdienas darbības

vārda dienas

vispārīgās funkcijas

- W -

web lietotāji

IconLaikrakstis WEB lietotāji
IconWEB lietotāju tiesības autotransportam

WEB lietotājs

web lietotāju tiesības

windows autentifikācija

IconPievienoties sistēmai
IconHorizon WEB lietotāji