Izglītība

Sadaļā Pamatdati Horizon WEB attēlo tās personas (vadītāja), kas pieslēdzies WEB sistēmai, padoto darbinieku izglītības dokumentu sarakstu.

Izvēlne: Personāla dati -> Manu darbinieku dati -> Izglītība.