Amata dati

Sadaļā Amata dati Horizon WEB attēlo tās personas (vadītāja), kas pieslēdzies WEB sistēmai, padoto darbinieku amatu datus no Personas kartiņām.

Izvēlne: Personāla dati -> Manu darbinieku dati -> Amata dati.

 

 

 

Tiem darbiniekiem, kuri strādā pēc minimālās algas (Personas amata datos ir atzīme Minimālā alga, pilns darba laiks), laukā Likme netiks uzrādīta vērtība, jo šiem darbiniekiem likme netiek norādīta Personas amata datos, bet tiek pielasīta no Algas konstanšu tabulas.